Navigacija

as. ms Vladimir Jocović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada "Lola", kancelarija 914

011/3218-392
Stručni naziv/sprema master inženjer elektrotehnike i računarstva
Uža naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora u zvanje 14. decembar 2018.

Predmeti

Bibliografija

Ostali radovi

    Implementacioni detalji algoritma šifrovanja CRYPTO1

    Primena virtuelne stvarnosti u okviru medicinskih tretmana

    Realizacija veb sistema za upravljanje i nadgledanje softverskih projekata