Navigacija

Vladimir Jocović, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada "Lola", kancelarija 914

011/3218-392