Navigacija

doc. dr Jovan Trifunović

Docent
Katedra za energetske pretvarače i pogone

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 41a

011/3218-374
Stručni naziv/sprema doktor elektrotehničkih nauka
Uža naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora u zvanje 25. septembar 2016.

Predmeti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effects of a Reduced Torque on Heating of Electrical Contacts in Plugs and Receptacles

  DOI 10.1109/TCPMT.2018.2827080
  Časopis IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY
  Godina 2018
  Autori Nedžad Hadžiefendić, Jovan Trifunović i Miomir Kostić
  Volumen 8
  Broj 11
  Strana od 1905
  Strana do 1913

  Detection of Poor Contacts in Low-Voltage Electrical Installations

  DOI 10.1109/TCPMT.2018.2882626
  Časopis IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY
  Godina 2018
  Autori Nedžad Hadžiefendić, Nemanja Kostić, Jovan Trifunović i Miomir Kostić
  Strana od 1
  Strana do 9

  A mathematical method for determining optimal quantity of backfill materials used for grounding resistance reduction

  DOI 10.1155/2018/4863702
  Časopis MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
  Godina 2018
  Autori Jovan Trifunović
  Volumen 2018
  Broj Article ID 48637
  Strana od 1
  Strana do 9

  Quick calculation of the grounding resistance of a typical 110 kV transmission line tower grounding system

  DOI 10.1016/j.epsr.2015.10.014
  Časopis ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
  Godina 2016
  Autori Jovan Trifunović i Miomir Kostić
  Volumen 131
  Strana od 178
  Strana do 186

  Poređenje mogućnosti konvencionalne metodologije i softvera CYMGRD pri projektovanju uzemljivača tipične distributivne transformatorske stanice

  DOI 10.5937/tehnika1601089J
  Časopis TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
  Godina 2016
  Autori Miloš Ječmenica, Jovan Trifunović i Miomir Kostić
  Volumen 71
  Broj 1
  Strana od 89
  Strana do 96

  An Algorithm for Estimating the Grounding Resistance of Complex Grounding Systems Including Contact Resistance

  DOI 10.1109/TIA.2015.2429644
  Časopis IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS
  Godina 2015
  Autori Jovan Trifunović i Miomir Kostić
  Volumen 51
  Broj 6
  Strana od 5167
  Strana do 5174

  Analysis of influence of imperfect contact between grounding electrodes and surrounding soil on electrical properties of grounding loops

  DOI DOI 10.1007/s00202-013-0291-9
  Časopis ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
  Godina 2014
  Autori Jovan Trifunović i Miomir Kostić
  Volumen 96
  Broj 3
  Strana od 255
  Strana do 265

  Analiza uticaja loših kontakata u električnim instalacijama na izazivanje požara

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2013
  Autori Nedžad Hadžiefendić, Miomir Kostić, Jovan Trifunović i Nemanja Kostić
  Volumen 62
  Broj 1
  Strana od 81
  Strana do 87

  Opasnost od nastanka požara usled korišćenja elektroinstalacionih komponenti lošeg kvaliteta – produžni kablovi

  Časopis BEZBEDNOST
  Godina 2013
  Autori Marko Davidović, Nedžad Hadžiefendić i Jovan Trifunović
  Volumen 55
  Broj 1
  Strana od 140
  Strana do 159

  The algorithm for determination of necessary characteristics of backfill materials used for grounding resistances of grounding loops reduction

  DOI 10.2478/v10187-012-0055-1
  Časopis JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
  Godina 2012
  Autori Jovan Trifunović
  Volumen 63
  Broj 6
  Strana od 373
  Strana do 379

  Reductions in electricity losses in the distribution power system in case of the mass use of compact fluorescent lamps

  DOI doi:10.1016/j.epsr.2010.10.004
  Časopis ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
  Godina 2011
  Autori Jovan Trifunović, Jovan Mikulović, Željko Đurišić i Miomir Kostić
  Volumen 81
  Broj 2
  Strana od 465
  Strana do 477

  Reductions in electricity consumption and power demand in case of the mass use of compact fluorescent lamps

  DOI 10.1016/j.energy.2009.05.014
  Časopis ENERGY
  Godina 2009
  Autori Jovan Trifunović, Jovan Mikulović, Željko Đurišić, Milenko Đurić i Miomir Kostić
  Volumen 34
  Broj 9
  Strana od 1355
  Strana do 1363

  Influence of process parameters in pulse plasma nitriding of plain carbon steel

  DOI 10.1179/174329406X98485
  Časopis SURFACE ENGINEERING: A JOINT PUBLICATION OF THE INSTITUTE OF METALS AND THE WOLFSON INSTITUTE FOR SURFACE ENGINEERING
  Godina 2006
  Autori Željko Đurišić, Amir Kunosić i Jovan Trifunović
  Volumen 22
  Broj 2
  Strana od 147
  Strana do 152

Ostali radovi

  Požari uzrokovani kvarovima na električnim instalacijama – statistički podaci i pregled kvarova

  Godina 2018
  Autori Nedžad Hadžiefendić, Nemanja Kostić, Jovan Trifunović, Marko Davidović i Ivan Zarev
  Strana od 48
  Strana do 62

  Značaj mogućnosti ranog otkrivanja loših električnih kontakata kao mogućeg uzročnika požara termovizijskim pregledom

  Godina 2018
  Autori Nebojša Đenić, Ivan Zarev, Nemanja Kostić, Nedžad Hadžiefendić, Jovan Trifunović i Jelena Živanović
  Strana od 65
  Strana do 80

  Metoda za procenu optimalne količine dodatnog materijala za smanjenje otpornosti rasprostiranja konturnog uzemljivača

  Godina 2015
  Autori Jovan Trifunović
  Strana od 72
  Strana do 75

  Primena metode konačnih elemenata za razvoj algoritama i formula neophodnih za projektovanje uzemljivača u uslovima nesavršenog kontakta između elektroda i tla i upotrebe dodatnog materijala za smanjenje kontaktne otpornosti

  Godina 2015
  Autori Jovan Trifunović
  Strana od 64
  Strana do 67

  Metodologija za početne i periodične verifikacije niskonaponskih električnih instalacija u zgradama

  Godina 2015
  Autori Miomir Kostić, Nedžad Hadžiefendić, Nemanja Kostić i Jovan Trifunović

  Mogućnost unapređenja zaštite objekata od požara instaliranjem komponenti za detekciju rednog električnog luka

  Godina 2013
  Autori Nedžad Hadžiefendić, Aleksandar Tatalović, Marko Davidović, Vladimir Vukajlović i Jovan Trifunović
  Strana od 45
  Strana do 66

  Električne instalacije - čest uzrok požara: Analiza uticaja loših kontakata na izazivanje požara

  Assessment of wind power resource in Belgrade region

  Razvojni koncepti višeporodičnog pasivnog stambenog objekta sa elementima automatizacije

  Godina 2010
  Autori Vesna Mila Čolić-Damjanović, Đorđe Čantrak, Nikola Dondur, Miloš Banjac, Nataša Ćirović, Dejan Ilić, Nemanja Branisavljević, Bratislav Ilić, Milica Janković, Jovana Gojanović, Mirjana Stamenić, Jovan Mikulović, Milan Lečić, Novica Janković, Željko Đurišić, Dušan Kostić, Branko Kokotović, Anja Ranđelović, Aleksandar Ćoćić, Jefto Terzović i Jovan Trifunović

  Modified Park's Model of Induction Machines

  Električne instalacije – čest uzrok požara

  Godina 2008
  Autori Nedžad Hadžiefendić, Zoran Radaković, Jovan Trifunović i Dragan Vićović
  Strana od 111
  Strana do 122

  Surface finishing of wind turbine gears by pulsed plasma processes

  Godina 2007
  Autori Jovan Trifunović, Željko Đurišić, Dušan Mikičić i Amir Kunosić

  Uticaj impulsnog plazma generatora na kvalitet električne energije

  Godina 2004
  Autori Željko Đurišić, Jovan Trifunović i Veljko Zlatanović

  Mehanička stabilnost visokog antenskog, gromobranskog i anemometarskog stuba

  Godina 2004
  Autori Dušan Mikičić, Željko Đurišić i Jovan Trifunović

  Impulsna plazma u površinskoj obradi zupčanika prenosnog mehanizma kod vetrogeneratora

  Godina 2004
  Autori Jovan Trifunović, Amir Kunosić i Željko Đurišić

  Razvoj spektroskopske dijagnostike procesa površinske obrade u impulsnoj plazmi

  Godina 2004
  Autori Ivan Popović, Jovan Trifunović, Amir Kunosić i Miodrag Zlatanović

  Influence of pulsed plasma duty cycle on nitriding of some steel grades

  Godina 2004
  Autori Jovan Trifunović, Željko Đurišić i Amir Kunosić
  Strana od 251
  Strana do 254

Projekti

Pilot projekat zvučne zaštite u cilju smanjenja prostiranja nivoa zvuka sa bučnih prostora

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Finansijer GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Početak realizacije 14.06.2010.

Izrada projekta određivanja akustičkih zona na teritoriji Beograda

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Finansijer GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Početak realizacije 13.10.2010.