Navigacija

Goran Anđelković

Laboratorijski tehničar
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 104a

011/3370-163
011/3218-309
Stručni naziv/sprema elektrotehničar (tehničar elektrotehnike)