Navigacija

Zorica Kostić, diplomirani pravnik

sekretar fakulteta
Sekretar fakulteta

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 97

011/3370-098
011/3218-326
Stručni naziv diplomirani pravnik

Projekti

Pružanje stručnih usluga u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac dr Nedžad Hadžiefendić
Finansijer JKP JAVNO OSVETLJENJE BEOGRAD
Početak realizacije 12.12.2007.

Veštačenja

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Milan Ponjavić
Finansijer TRGOVINSKI SUD
Početak realizacije 29.07.2008.

MALI PROJEKTI

mali projekti

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Milan Ponjavić
Finansijer "HCP" D.O.O.
Početak realizacije 15.12.2014.