Navigacija

Zorica Kostić, diplomirani pravnik

sekretar fakulteta
Sekretar fakulteta

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 97

011/3370-098
011/3218-326
Stručni naziv diplomirani pravnik

Projekti

Veštačenja

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Milan Ponjavić
Finansijer TRGOVINSKI SUD
Početak realizacije 29.07.2008.

Pružanje stručnih usluga u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac dr Nedžad Hadžiefendić
Finansijer JKP JAVNO OSVETLJENJE BEOGRAD
Početak realizacije 12.12.2007.