Navigacija

prof. dr Zoran Stević

Redovni profesor
Katedra za energetske pretvarače i pogone
Datum izbora 16. jul 2013.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Ogledni PV sistem napajanja u laboratoriji za električne pretvarače ETF u Beogradu

M. Majstorović, M. Milešević, M. Stević, Z. Stević, Ž. Ševaljević, Ogledni PV sistem napajanja u laboratoriji za električne pretvarače ETF u Beogradu, 7. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije 2019, pp. 147 - 150, Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, Beograd, Oct, 2019

Autori Milovan Majstorović, Miloš Milešević, Miša Stević, Zoran Stević i Žarko Ševaljević
Godina 2019
Izdavač Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE
Strana od 147
Strana do 150