Navigacija

dr Žarko Janda

Viši naučni saradnik
Katedra za energetske pretvarače i pogone
Datum izbora 25. januar 2017.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013