Navigacija

Vukašin Gajtanović, dipl. inž. el. i rač.

Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv dipl. inž. elektrotehnike i računarstva

Projekti

Matične elektronske evidencije osiguranih lica

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BEOGRAD
Početak realizacije 30.12.2005.