Navigacija

Vladimir Čeperković, dipl. inž. el.

Istraživač saradnik na projektu
Centar za naučnoistraživački rad

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 103

011/3218-310
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Combined one-dimensional lowpass and highpass filters for subband transformer

Vladimir Rajović, Goran Savić, Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Combined one-dimensional lowpass and highpass filters for subband transformer, ELECTRONICS LETTERS, Vol. 49, No. 18, pp. 1150 - 1152, Aug, 2013

Autori Vladimir Rajović, Goran Savić, Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2013
DOI 10.1049/el.2013.0931
Časopis ELECTRONICS LETTERS
Impakt faktor 1.068 (M22)
Volumen 49
Broj 18
Strana od 1150
Strana do 1152

Radovi sa međunarodnih konferencija

Efficient Cumulative Probability Distribution Estimation for Arithmetic Coding

V. Čeperković, M. Prokin, D. Prokin, Efficient Cumulative Probability Distribution Estimation for Arithmetic Coding, 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2020, pp. 1 - 4, MANT, Budva, Montenegro, Jun, 2020

Autori Vladimir Čeperković, Milan Prokin i Dragana Prokin
Godina 2020
Izdavač MANT
Strana od 1
Strana do 4

Efficient Bernoulli Probability Distribution Estimation for Arithmetic Coding,

V. Čeperković, M. Prokin, D. Prokin, Efficient Bernoulli Probability Distribution Estimation for Arithmetic Coding,, 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2020, pp. 1 - 4, MANT, Budva, Montenegro, Jun, 2020

Autori Vladimir Čeperković, Milan Prokin i Dragana Prokin
Godina 2020
Izdavač MANT
Strana od 1
Strana do 4

An image codec with minimum memory size

V. Rajovic, M. Prokin, V. Ceperkovic, D. Prokin, An image codec with minimum memory size, 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2013, pp. 148 - 151, Budva, Montenegro, Jun, 2013

Autori Vladimir Rajović, Milan Prokin, Vladimir Čeperković i Dragana Prokin
Godina 2013
Strana od 148
Strana do 151

Non-stationary one-dimensional subband transformer filters

V. Ceperkovic, M. Prokin, Non-stationary one-dimensional subband transformer filters, 1st Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2012, pp. 132 - 135, Bar, Montenegro, Jun, 2012

Autori Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2012
Strana od 132
Strana do 135

One-dimensional codec with minimum memory size

V. Ceperkovic, M. Prokin, One-dimensional codec with minimum memory size, International Scientific Conference (UNITECH) 2011, pp. 180 - 186, Gabrovo, Bulgaria, Nov, 2011

Autori Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2011
Strana od 180
Strana do 186

Fast image codec with minimum required memory

V. Ceperkovic, M. Prokin, Fast image codec with minimum required memory, International Scientific Conference (UNITECH) 2011, pp. 174 - 179, Gabrovo, Bulgaria, Nov, 2011

Autori Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2011
Strana od 174
Strana do 179

Ostali radovi

CIFF I-frame Decoder Hardware

Goran Savić, Vladimir Rajović, Ivan Popović, Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, CIFF I-frame Decoder Hardware, Novi proizvod uveden u proizvodnju na međunarodnom nivou, za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC, United States of America, 2013

Autori Goran Savić, Vladimir Rajović, Ivan Popović, Vladimir Čeperković, Milan Prokin i Dragana Prokin
Godina 2013
Izdavač za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC

CIFF I-frame Encoder Hardware

Vladimir Rajović, Goran Savić, Ivan Popović, Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, CIFF I-frame Encoder Hardware, Novi proizvod uveden u proizvodnju na međunarodnom nivou, za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC, United States of America, 2012

Autori Vladimir Rajović, Goran Savić, Ivan Popović, Vladimir Čeperković, Milan Prokin i Dragana Prokin
Godina 2012
Izdavač za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC

CIFF Video Wall Software

V. Ceperkovic, M. Prokin, D. Prokin, CIFF Video Wall Software, Priznat programski sistem na međunarodnom nivou, za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC, United States of America, 2012

Autori Vladimir Čeperković, Milan Prokin i Dragana Prokin
Godina 2012
Izdavač za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC

CIFF Player Video Receiver Software

V. Ceperkovic, M. Prokin, CIFF Player Video Receiver Software, Priznat programski sistem na međunarodnom nivou, za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC, United States of America, 2011

Autori Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2011
Izdavač za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC

CIFF Capture Video Sender Software

V. Ceperkovic, M. Prokin, CIFF Capture Video Sender Software, Priznat programski sistem na međunarodnom nivou, za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC, United States of America, 2011

Autori Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2011
Izdavač za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC

CIFF Player Receiving Video System

V. Ceperkovic, M. Prokin, CIFF Player Receiving Video System, Priznat programski sistem na međunarodnom nivou, za CIFF Business Enterprises, USA, od CIFF TC, United States of America, 2009

Autori Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2009
Izdavač za CIFF Business Enterprises, USA, od CIFF TC

CIFF Capture Transmitting Video System

V. Ceperkovic, M. Prokin, CIFF Capture Transmitting Video System, Priznat programski sistem na međunarodnom nivou, za CIFF Business Enterprises, USA, od CIFF TC, United States of America, 2009

Autori Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2009
Izdavač za CIFF Business Enterprises, USA, od CIFF TC

CIFF Command Line System for Image and Video Compression

V. Ceperkovic, M. Prokin, CIFF Command Line System for Image and Video Compression, Priznat programski sistem na međunarodnom nivou, za CIFF Business Enterprises, USA, od CIFF TC, United States of America, 2007

Autori Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2007
Izdavač za CIFF Business Enterprises, USA, od CIFF TC

CIFF Command Line System for Image and Video Decompression

V. Ceperkovic, M. Prokin, CIFF Command Line System for Image and Video Decompression, Priznat programski sistem na međunarodnom nivou, za CIFF Business Enterprises, USA, od CIFF TC, United States of America, 2007

Autori Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2007
Izdavač za CIFF Business Enterprises, USA, od CIFF TC

Projekti

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 28.02.2011.

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema-NASTAVAK

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.