Navigacija

prof. dr Veljko Jeremić

Vanredni profesor
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Datum izbora 25. decembar 2017.