Navigacija

Uroš Rakonjac, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za signale i sisteme

Zgrada "Lola", kancelarija 917

011/3218-461
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Automatika
Datum izbora 20. decembar 2020.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

One Realization of an Industrial Device for Machine State Estimation

U. Rakonjac, P. Jandrić, S. Vujnović, A. Marjanović, Ž. Đurović, One Realization of an Industrial Device for Machine State Estimation, 25th International Conference on Information Technology (IT), Žabljak, Crna Gora, 2021

Autori Uroš Rakonjac, Petar Jandrić, Sanja Vujnović, Aleksandra Marjanović i Željko Đurović
Godina 2021
ISSN/ISBN 978-1-7281-9103-4

Raspberry PI Based Sound Acquisition Platform for Machine State Estimation

P. Jandrić, U. Rakonjac, Ž. Đurović, A. Marjanović, S. Vujnović, Raspberry PI Based Sound Acquisition Platform for Machine State Estimation, IcETRAN 2020, 2020

Autori Petar Jandrić, Uroš Rakonjac, Željko Đurović, Aleksandra Marjanović i Sanja Vujnović
Godina 2020
ISSN/ISBN 978-86-7466-852-8