Navigacija

Uroš Radoman, dipl. inž. el. i rač.

Istraživač saradnik
Centar za naučnoistraživački rad

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 89_1

011/3218-328
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 17. septembar 2019.

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Power transformers as excess heat sources –a case study for Denmark

S. Petrović, F. Bühler, U. Radoman, R. McKenna, Power transformers as excess heat sources –a case study for Denmark, ENERGY, pp. Available online - Available online, Oct, 2021

Autori Stefan Petrović, Fabian Bühler, Uroš Radoman i Russell McKenna
Godina 2021
DOI 10.1016/j.energy.2021.122416
Časopis ENERGY
Impakt faktor 7.147
Strana od Available online
Strana do Available online

Experimental research on the characteristics of radiator batteries of oil immersed power transformers

D. Rogora, S. Nazzari, U. Radoman, Z. Radaković, Experimental research on the characteristics of radiator batteries of oil immersed power transformers, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, Vol. 35, No. 2, pp. 725 - 734, 2020

Autori Dario Rogora, Stefano Nazzari, Uroš Radoman i Zoran Radaković
Godina 2020
DOI 10.1109/TPWRD.2019.2925451
Časopis IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
Impakt faktor 4.415 (M21)
Volumen 35
Broj 2
Strana od 725
Strana do 734

Aging of transformer insulation of experimental transformers and laboratory models with different moisture contents: Part II — moisture distribution and aging kinetics

V. Vasović, J. Lukić, D. Mihajlović, B. Pejović, M. Milovanović, U. Radoman, Z. Radaković, Aging of transformer insulation of experimental transformers and laboratory models with different moisture contents: Part II — moisture distribution and aging kinetics, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 26, No. 6, pp. 1847 - 1852, Dec, 2019

Autori Valentina Vasović, Jelena Lukić, Draginja Mihajlović, Branko Pejović, Milovan Milovanović, Uroš Radoman i Zoran Radaković
Godina 2019
DOI 10.1109/TDEI.2019.008184
Časopis IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Impakt faktor 2.554 (M22)
Volumen 26
Broj 6
Strana od 1847
Strana do 1852

Aging of transformer insulation — experimental transformers and laboratory models with different moisture contents: Part I — DP and furans aging profiles

V. Vasović, J. Lukić, D. Mihajlović, B. Pejović, Z. Radaković, U. Radoman, A. Orlović, Aging of transformer insulation — experimental transformers and laboratory models with different moisture contents: Part I — DP and furans aging profiles, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 26, No. 6, pp. 1840 - 1846, Dec, 2019

Autori Valentina Vasović, Jelena Lukić, Draginja Mihajlović, Branko Pejović, Zoran Radaković, Uroš Radoman i Aleksandar Orlović
Godina 2019
DOI 10.1109/TDEI.2019.008183
Časopis IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Impakt faktor 2.554 (M22)
Volumen 26
Broj 6
Strana od 1840
Strana do 1846

Decomposition of the Hot-Spot Factor

Z. Radaković, U. Radoman, P. Kostić, Decomposition of the Hot-Spot Factor, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, Vol. 30, No. 1, pp. 403 - 411, Jan, 2015

Autori Zoran Radaković, Uroš Radoman i Predrag Kostić
Godina 2015
DOI 10.1109/TPWRD.2014.2352039
Časopis IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
Impakt faktor 2.032 (M21)
Volumen 30
Broj 1
Strana od 403
Strana do 411

Radovi sa međunarodnih konferencija

Pojava inverznog smera strujanja ulja u namotajima sa barijerama i njegov uticaj na faktor najtoplije tačke u energetskim uljnim transformatorima

A. Popović, U. Radoman, Z. Radaković, Pojava inverznog smera strujanja ulja u namotajima sa barijerama i njegov uticaj na faktor najtoplije tačke u energetskim uljnim transformatorima, VII Savjetovanju CG KO CIGRE, R A2‐03, Bečići, Crna Gora, Sep, 2021

Autori Anastasija Popović, Uroš Radoman i Zoran Radaković
Godina 2021

Cellulose Ageing and Water Content Estimations - Correlations of Experimental Transformers Ageing to Real Transformers in Service and Post-Mortem Analyses

J. Lukić, V. Vasović, D. Mihajlović, B. Pejović, S. Milosavljević, Z. Radaković, U. Radoman, Cellulose Ageing and Water Content Estimations - Correlations of Experimental Transformers Ageing to Real Transformers in Service and Post-Mortem Analyses, International Colloquium on Power Transformers & Reactors, Overhead Lines; and Materials and Emerging Test Techniques (Under the aegis of CIGRE SC A2 on Transformers; B2 on Overhead Lines and D1 on Materials), pp. D1-98 - D1-104, New Delhi, India, Nov, 2019

Autori Jelena Lukić, Valentina Vasović, Draginja Mihajlović, Branko Pejović, Srđan Milosavljević, Zoran Radaković i Uroš Radoman
Godina 2019
Strana od D1-98
Strana do D1-104

Availability of excess heat from power transformers in future scenarios

S. Petrović, F. Bühler, U. Radoman, Availability of excess heat from power transformers in future scenarios, Proceedings of the 14th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES 2019) [0738-1], Dubrovnik, Croatia, 2019

Autori Stefan Petrović, Fabian Bühler i Uroš Radoman
Godina 2019

RAZVOJ FLEKSIBILNOG HARDVERA ZA TROFAZNI INVERTOR SNAGE 11 KW PRIKLJUČEN NA MREŽU

N. Đorđević, U. Radoman, RAZVOJ FLEKSIBILNOG HARDVERA ZA TROFAZNI INVERTOR SNAGE 11 KW PRIKLJUČEN NA MREŽU, XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2019

Autori Nikola Đorđević i Uroš Radoman
Godina 2019
Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Power transformers as excess heat sources

S. Petrović, F. Bühler, U. Radoman, Power transformers as excess heat sources, 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 2019) - Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland, Jun, 2019

Autori Stefan Petrović, Fabian Bühler i Uroš Radoman
Godina 2019

Cold start-up and loading of oil immersed power transformers at extreme ambient temperatures

Z. Radaković, U. Radoman, G. Klasnić, R. Matić, Cold start-up and loading of oil immersed power transformers at extreme ambient temperatures, 47. CIGRE session, CIGRE, Pariz, Francuska, Aug, 2018

Autori Zoran Radaković, Uroš Radoman, Glišo Klasnić i Radisav Matić
Godina 2018
Izdavač CIGRE
Strana od A2-116

Prikaz softvera za termičko projektovanje energetskih uljnih transformatora

U. Radoman, A. Jovanović, Z. Radaković, Prikaz softvera za termičko projektovanje energetskih uljnih transformatora, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018, pp. 110 - 115, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2018

Autori Uroš Radoman, Aleksandar Jovanović i Zoran Radaković
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Strana od 110
Strana do 115

Dynamic top oil thermal model of oil-immersed power transformers with tap changer

Z. Radaković, U. Radoman, D. Vukotić, S. Tenbohlen, Dynamic top oil thermal model of oil-immersed power transformers with tap changer, VDE-Hochspannungstechnik 2016 ∙ 14.-16.11.2016 in Berlin, pp. 516 - 521, VDE VERLAG GMBH, Berlin, Nov, 2016

Autori Zoran Radaković, Uroš Radoman, Dušan Vukotić i Stefan Tenbohlen
Godina 2016
Izdavač VDE VERLAG GMBH
ISSN/ISBN ISBN 978-3-8007-4310-0
Strana od 516
Strana do 521

Radovi sa domaćih konferencija

Procena starenja transformatora na osnovu dijagrama opterećenja, sadržaja vlage u izolacionom sistemu i temperature ambijenta

Z. Radaković, M. Novković, U. Radoman, S. Milosavljević, V. Ostraćanin, R. Todorović, Procena starenja transformatora na osnovu dijagrama opterećenja, sadržaja vlage u izolacionom sistemu i temperature ambijenta, 12. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem, Vrnjačka banja, Aug, 2021

Autori Zoran Radaković, Marko Novković, Uroš Radoman, Srđan Milosavljević, Vladimir Ostraćanin i Radomir Todorović
Godina 2021
Strana od R-1.17

Metoda za procenu opteretljivosti transformatora usled zaprljanja shell-and-tube kompaktnih hladnjaka

U. Radoman, Z. Radaković, A. Jovanović, P. Nikolić, Metoda za procenu opteretljivosti transformatora usled zaprljanja shell-and-tube kompaktnih hladnjaka, 33 savetovanje Cigre Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

Autori Uroš Radoman, Zoran Radaković, Aleksandar Jovanović i Petar Nikolić
Godina 2017
Strana od A2.10

MOGUĆNOSTI UŠTEDE ENERGIJE KONTROLOM RASHLADNOG SISTEMA ENERGETSKIH ULJNIH TRANSFORMATORA

Z. Radaković, U. Radoman, N. Đorđević, MOGUĆNOSTI UŠTEDE ENERGIJE KONTROLOM RASHLADNOG SISTEMA ENERGETSKIH ULJNIH TRANSFORMATORA, X Jubilarno savetovanje o elektrodistributivnim mreţama Srbije sa regionalnim uĉešćem, CIRED, Vrnjačka Banja, Sep, 2016

Autori Zoran Radaković, Uroš Radoman i Nikola Đorđević
Godina 2016
Izdavač CIRED
Strana od R-4.11

REZULTATI FABRIČKIH ISPITIVANJA I KOREKCIJA KONSTRUKCIJE NAMENSKOG TRANSFORMATORA ZA ISPITIVANJE UBRZANOG STARENJA ČVRSTE IZOLACIJE

B. Pejović, N. Ilić, Z. Radaković, U. Radoman, D. Radić, Ž. Živković, REZULTATI FABRIČKIH ISPITIVANJA I KOREKCIJA KONSTRUKCIJE NAMENSKOG TRANSFORMATORA ZA ISPITIVANJE UBRZANOG STARENJA ČVRSTE IZOLACIJE, 32. Savetovanje Cigre Srbija, Zlatibor, May, 2015

Autori Branko Pejović, Nikola Ilić, Zoran Radaković, Uroš Radoman, Dragan Radić i Željko Živković
Godina 2015
Strana od A2 09

POREĐENJE IRADIJANSE I ENERGIJE PROIZVEDENE KROVNIM FOTONAPONSKIM SISTEMOM DOBIJENIH PRORAČUNOM I MERENJEM

Z. Radaković, U. Radoman, J. Grujić, M. Žerajić, POREĐENJE IRADIJANSE I ENERGIJE PROIZVEDENE KROVNIM FOTONAPONSKIM SISTEMOM DOBIJENIH PRORAČUNOM I MERENJEM, 32. Savetovanje Cigre Srbija, Zlatibor, May, 2015

Autori Zoran Radaković, Uroš Radoman, Jasna Grujić i Miroslav Žerajić
Godina 2015
Strana od C6 05

KONCEPT EKSPERIMENTA ZA UBRZANO STARENJE IZOLACIJE I KONSTRUKCIJA NAMENSKOG TRANSFORMATORA

Z. Radaković, N. Ilić, J. Lukić, U. Radoman, D. Radić, D. Milosavljević, KONCEPT EKSPERIMENTA ZA UBRZANO STARENJE IZOLACIJE I KONSTRUKCIJA NAMENSKOG TRANSFORMATORA, 32. Savetovanje Cigre Srbija, Zlatibor, Jun, 2015

Autori Zoran Radaković, Nikola Ilić, Jelena Lukić, Uroš Radoman, Dragan Radić i Draško Milosavljević
Godina 2015
Strana od R A2 08

Ostali radovi

Metodologija i softverska podrška za utvrđivanje stanja izolacionog sistema blok transformatora

Z. Radaković, N. Đorđević, U. Radoman, D. Jačić, N. Ilić, Metodologija i softverska podrška za utvrđivanje stanja izolacionog sistema blok transformatora, 2013

Autori Zoran Radaković, Nikola Đorđević, Uroš Radoman, Dušan Jačić i Nikola Ilić
Godina 2013

Projekti

Softver za dinamičko termičko modelovanje transformatora

Softver za dinamičko termičko modelovanje transformatora

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer HYDRO- QUEBEC
Početak realizacije 16.07.2021.

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.