Navigacija

doc. dr Strahinja Janković

Docent
Katedra za elektroniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 102d

Stručni naziv doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Naučna oblast Elektronika
Datum izbora 11. mart 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

High-capacity FPGA Router for Satellite Backbone Network

S. Janković, A. Smiljanić, M. Vesović, H. Redžović, M. Bežulj, A. Radošević, S. Moro, High-capacity FPGA Router for Satellite Backbone Network, IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS, Vol. 56, No. 4, pp. 2616 - 2627, Aug, 2020

Autori Strahinja Janković, Aleksandra Smiljanić, Mihailo Vesović, Hasan Redžović, Marija Bežulj, Andreja Radošević i Slaven Moro
Godina 2020
DOI 10.1109/TAES.2019.2951187
Časopis IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS
Impakt faktor 4.102
Volumen 56
Broj 4
Strana od 2616
Strana do 2627

Prediction of Harvested Energy for Wireless Sensor Node

S. Janković, L. Saranovac, Prediction of Harvested Energy for Wireless Sensor Node, ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, Vol. 26, No. 1, pp. 23 - 31, Feb, 2020

Autori Strahinja Janković i Lazar Saranovac
Godina 2020
DOI 10.5755/j01.eie.26.1.23807
Časopis ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA
Impakt faktor 1.128
Volumen 26
Broj 1
Strana od 23
Strana do 31

Radovi u časopisima van SCI liste

Improving Energy Usage in Energy Harvesting Wireless Sensor Nodes Using Weather Forecast

S. Janković, D. El Mezeni, L. Saranovac, Improving Energy Usage in Energy Harvesting Wireless Sensor Nodes Using Weather Forecast, TELFOR JOURNAL, Vol. 10, No. 1, pp. 38 - 43, Jul, 2018

Autori Strahinja Janković, Dragomir El Mezeni i Lazar Saranovac
Godina 2018
DOI 10.5937/telfor1801038J
Časopis TELFOR JOURNAL
Volumen 10
Broj 1
Strana od 38
Strana do 43

Microcontroller Power Consumption Measurement Based on PSoC

S. Janković, V. Drndarević, Microcontroller Power Consumption Measurement Based on PSoC, TELFOR JOURNAL, Vol. 8, No. 1, pp. 44 - 49, Jul, 2016

Autori Strahinja Janković i Vujo Drndarević
Godina 2016
Časopis TELFOR JOURNAL
Volumen 8
Broj 1
Strana od 44
Strana do 49

Radovi sa međunarodnih konferencija

Improving Energy Usage in Energy Harvesting Wireless Sensor Nodes Using Weather Forecast

S. Janković, L. Saranovac, Improving Energy Usage in Energy Harvesting Wireless Sensor Nodes Using Weather Forecast, TELFOR 2017., pp. 550 - 553, Belgrade, Nov, 2017

Autori Strahinja Janković i Lazar Saranovac
Godina 2017
ISSN/ISBN 978-1-5386-3072-3
DOI 10.1109/TELFOR.2017.8249406
Strana od 550
Strana do 553

High-level Power Modeling of CC430 SoC

S. Janković, L. Saranovac, High-level Power Modeling of CC430 SoC, IcETRAN-2017, Kladovo, Jun, 2017

Autori Strahinja Janković i Lazar Saranovac
Godina 2017
Strana od ELI3.2

Online Power-Aware Scheduling Strategy Based on Workload Power Profile Measurement

I. Popović, S. Janković, L. Saranovac, Online Power-Aware Scheduling Strategy Based on Workload Power Profile Measurement, Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference (ZINC), pp. 45 - 46, Novi Sad, May, 2017

Autori Ivan Popović, Strahinja Janković i Lazar Saranovac
Godina 2017
DOI 10.1109/ZINC.2017.7968659
Strana od 45
Strana do 46

Microcontroller Power Consumption Measurement Based on PSoC

S. Janković, V. Drndarević, Microcontroller Power Consumption Measurement Based on PSoC, TELFOR 2015., pp. 673 - 676, Nov, 2015

Autori Strahinja Janković i Vujo Drndarević
Godina 2015
ISSN/ISBN 978-1-5090-0054-8
Strana od 673
Strana do 676

Power Management for Wireless Sensor Nodes

S. Janković, I. Popović, A. Lekić, L. Saranovac, Power Management for Wireless Sensor Nodes, IcETRAN-2015, pp. EKI1.5.1 - EKI1.5.4, Srebrno Jezero, Jun, 2015

Autori Strahinja Janković, Ivan Popović, Aleksandra Lekić i Lazar Saranovac
Godina 2015
ISSN/ISBN 978-86-80509-71-6
Strana od EKI1.5.1
Strana do EKI1.5.4

Load monitoring module for multiprocessor performance optimization

I. Popović, D. El Mezeni, S. Janković, L. Saranovac, Load monitoring module for multiprocessor performance optimization, TELFOR, pp. 737 - 741, 2014

Autori Ivan Popović, Dragomir El Mezeni, Strahinja Janković i Lazar Saranovac
Godina 2014
Strana od 737
Strana do 741

Energy Proportional Management of Residential Gateways

M. Simonović, V. Živojnović, D. Mista, S. Janković, L. Saranovac, Energy Proportional Management of Residential Gateways, TELFOR, Nov, 2013

Autori Mirela Simonović, Vojin Živojnović, Davorin Mista, Strahinja Janković i Lazar Saranovac
Godina 2013

Radovi sa domaćih konferencija

EASYSim: Energy-aware embedded system simulator

S. Janković, D. El Mezeni, V. Petrović, I. Popović, J. Popović Božović, L. Saranovac, EASYSim: Energy-aware embedded system simulator, Proceedings of the 6th Small Systems Simulation Symposium, pp. 89 - 94, Nis, Feb, 2016

Autori Strahinja Janković, Dragomir El Mezeni, Vladimir Petrović, Ivan Popović, Jelena Popović Božović i Lazar Saranovac
Godina 2016
ISSN/ISBN 978-86-6125-154-2
Strana od 89
Strana do 94

Kontrola učestanosti kod namenskih sistema niske potrošnje

I. Popović, S. Janković, Kontrola učestanosti kod namenskih sistema niske potrošnje, XX Telekomunikacioni forum - TELFOR 2012, pp. 1096 - 1099, Beograd, Nov, 2012

Autori Ivan Popović i Strahinja Janković
Godina 2012
DOI 10.1109/TELFOR.2012.6419402
Strana od 1096
Strana do 1099

Automatic generation of software for hardware resource management

S. Janković, Automatic generation of software for hardware resource management, ETRAN-2012, Zlatibor, Jun, 2012

Autori Strahinja Janković
Godina 2012

Određivanje pozicije mobilnog telefona u prostoriji upotrebom spektralnih analizatora

M. Gazdić, S. Janković, Određivanje pozicije mobilnog telefona u prostoriji upotrebom spektralnih analizatora, XIX Telekomunikacioni forum - TELFOR 2011, pp. 1620 - 1623, Beograd, Nov, 2011

Autori Maja Gazdić i Strahinja Janković
Godina 2011
ISSN/ISBN 978-1-4577-1498-6
DOI 10.1109/TELFOR.2011.6143872
Strana od 1620
Strana do 1623

Digitalna steganografija

M. Milošević, S. Janković, Digitalna steganografija, IEEESTEC Students projects conference, pp. 41 - 44, Niš, 2008

Autori Milana Milošević i Strahinja Janković
Godina 2008
ISSN/ISBN 978-86-85195-77-8
Strana od 41
Strana do 44

Ostali radovi

Energetski neutralni solarno napajani bežični senzorski čvorovi

S. Janković, Energetski neutralni solarno napajani bežični senzorski čvorovi, Doktorska disertacija, pp. 1 - 107, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija, Oct, 2020

Autori Strahinja Janković
Godina 2020
Izdavač Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Strana od 1
Strana do 107

Simulator solarno napajanog bežičnog senzorskog čvora orijentisan na optimizaciju potrošnje i performansi

S. Janković, I. Popović, D. El Mezeni, I. Radovanović, L. Saranovac, Simulator solarno napajanog bežičnog senzorskog čvora orijentisan na optimizaciju potrošnje i performansi, 2019

Autori Strahinja Janković, Ivan Popović, Dragomir El Mezeni, Ilija Radovanović i Lazar Saranovac
Godina 2019

Automatic energy design and management system

V. Živojnović, D. Mista, M. Simonović, S. Janković, Automatic energy design and management system, AGGIOS, Inc., US Patent and Trademark Office (USPTO), United States, 2018

Autori Vojin Živojnović, Davorin Mista, Mirela Simonović i Strahinja Janković
Godina 2018
Izdavač US Patent and Trademark Office (USPTO)
ISSN/ISBN US9857861

Automatic energy design and management system

V. Živojnović, D. Mista, M. Simonović, S. Janković, Automatic energy design and management system, AGGIOS, Inc., US Patent and Trademark Office (USPTO), United States, 2018

Autori Vojin Živojnović, Davorin Mista, Mirela Simonović i Strahinja Janković
Godina 2018
Izdavač US Patent and Trademark Office (USPTO)
ISSN/ISBN US10101794

Automatic energy design and management system for assessing system components' energy consumption, compiling energy management control and optimizing energy usage

V. Živojnović, D. Mista, M. Simonović, S. Janković, Automatic energy design and management system for assessing system components' energy consumption, compiling energy management control and optimizing energy usage, AGGIOS, Inc., US Patent and Trademark Office (USPTO), United States, 2017

Autori Vojin Živojnović, Davorin Mista, Mirela Simonović i Strahinja Janković
Godina 2017
Izdavač US Patent and Trademark Office (USPTO)
ISSN/ISBN US9690354

Metoda za optimizaciju izvršavanja programskog posla na namenskoj platformi za rad u realnom vremenu

I. Popović, S. Janković, Metoda za optimizaciju izvršavanja programskog posla na namenskoj platformi za rad u realnom vremenu, 2017

Autori Ivan Popović i Strahinja Janković
Godina 2017

Metoda za procenu degradacije performansi aplikacije kod namenskih računarskih sistema

S. Janković, I. Popović, D. El Mezeni, I. Radovanović, L. Saranovac, Metoda za procenu degradacije performansi aplikacije kod namenskih računarskih sistema, 2017

Autori Strahinja Janković, Ivan Popović, Dragomir El Mezeni, Ilija Radovanović i Lazar Saranovac
Godina 2017

Softverska platforma za razvoj i testiranje algoritama optimizacije potrošnje i ubrzanja heterogenog višeprocesorskog sistema

D. El Mezeni, S. Janković, I. Popović, L. Saranovac, Softverska platforma za razvoj i testiranje algoritama optimizacije potrošnje i ubrzanja heterogenog višeprocesorskog sistema, 2015

Autori Dragomir El Mezeni, Strahinja Janković, Ivan Popović i Lazar Saranovac
Godina 2015

Hardverski modul za optimizaciju potrošnje distribuiranog namenskog sistema

D. El Mezeni, I. Popović, S. Janković, L. Saranovac, Hardverski modul za optimizaciju potrošnje distribuiranog namenskog sistema, 2014

Autori Dragomir El Mezeni, Ivan Popović, Strahinja Janković i Lazar Saranovac
Godina 2014

Simulator procesorskog sistema orijentisan na optimizaciju potrošnje i performansi

S. Janković, D. El Mezeni, I. Popović, L. Saranovac, Simulator procesorskog sistema orijentisan na optimizaciju potrošnje i performansi, 2014

Autori Strahinja Janković, Dragomir El Mezeni, Ivan Popović i Lazar Saranovac
Godina 2014

Implementacija energetski efikasne bežične komunikacije kod autonomno napajanih senzorskih čvorova

I. Popović, S. Janković, L. Saranovac, D. El Mezeni, Implementacija energetski efikasne bežične komunikacije kod autonomno napajanih senzorskih čvorova, 2013

Autori Ivan Popović, Strahinja Janković, Lazar Saranovac i Dragomir El Mezeni
Godina 2013

Hardverski modul za međuprocesorsku komunikaciju na heterogenoj višeprocesorskoj platformi

D. El Mezeni, I. Popović, L. Saranovac, S. Janković, Hardverski modul za međuprocesorsku komunikaciju na heterogenoj višeprocesorskoj platformi, 2012

Autori Dragomir El Mezeni, Ivan Popović, Lazar Saranovac i Strahinja Janković
Godina 2012

Softverski modul za dinamičku kontrolu učestanosti kod namenskih sistema niske potrošnje za rad u realnom vremenu

I. Popović, S. Janković, L. Saranovac, D. El Mezeni, Softverski modul za dinamičku kontrolu učestanosti kod namenskih sistema niske potrošnje za rad u realnom vremenu, 2012

Autori Ivan Popović, Strahinja Janković, Lazar Saranovac i Dragomir El Mezeni
Godina 2012

Interfejs za međuprocesorsku komunikaciju na heterogenoj višeprocesorskoj platformi

I. Popović, D. El Mezeni, L. Saranovac, Ž. Ilić, S. Janković, Interfejs za međuprocesorsku komunikaciju na heterogenoj višeprocesorskoj platformi, 2011

Autori Ivan Popović, Dragomir El Mezeni, Lazar Saranovac, Željko Ilić i Strahinja Janković
Godina 2011

Projekti

Razvoj širokopojasnog modema i Internet sviča

Razvoj širokopojasnog modema i Internet sviča

Tip projekta Ostali međunarodni naučnoistraživački projekti
Rukovodilac prof. dr Lazar Saranovac
Finansijer SANS R&D, LLC
Početak realizacije 18.04.2017.

PROGRAMIRANJE HARDVERSKIH SISTEMA I APLIKACIJA

PROGRAMIRANJE HARDVERSKIH SISTEMA I APLIKACIJA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Milan Ponjavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 22.12.2017.

Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptivnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage

Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptivnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Ivan Popović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.