Navigacija

Stefan Spalević, diplomirani matematičar

Saradnik u nastavi
Katedra za primenjenu matematiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 25

011/3218-367
Stručni naziv diplomirani matematičar
Naučna oblast Primenjena matematika
Datum izbora 25. novembar 2020.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Projekti

Razvoj novih informaciono-komunikacinih tehnologija korišćenjem naprednih matematičkih metoda sa primenama u medicini, telekomunicijama, energetici, zaštite nacionalne baštine i obrazovanja-NASTAVAK

Razvoj novih informaciono-komunikacinih tehnologija korišćenjem naprednih matematičkih metoda sa primenama u medicini, telekomunicijama, energetici, zaštite nacionalne baštine i obrazovanja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Branko Malešević
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.