Navigacija

as. Stefan Spalević

Asistent
Katedra za primenjenu matematiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 25

011/3218-367
Stručni naziv master matematičar
Naučna oblast Primenjena matematika
Datum izbora 22. oktobar 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Projekti

Naučni

Razvoj novih informaciono-komunikacinih tehnologija korišćenjem naprednih matematičkih metoda sa primenama u medicini, telekomunicijama, energetici, zaštite nacionalne baštine i obrazovanja-NASTAVAK

Razvoj novih informaciono-komunikacinih tehnologija korišćenjem naprednih matematičkih metoda sa primenama u medicini, telekomunicijama, energetici, zaštite nacionalne baštine i obrazovanja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Branko Malešević
Finansijer MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Početak realizacije 24.02.2020.