Navigacija

doc. dr Santina Cosimo

Docent
Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Datum izbora 10. mart 2020.