Navigacija

prof. dr Sanja Vraneš

Redovni profesor
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 54a

011/3218-302
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 14. novembar 2012.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013