Navigacija

doc. dr Sanja Marinković

Docent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Datum izbora 4. jul 2017.