Navigacija

Radovan Mitričević, dipl. inž. el. i rač.

Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv inženjer elektrotehnike za Računarsku tehniku

Projekti

Poslovno informacioni sistemi

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd
Početak realizacije 04.01.2006.

Informac.sis.i monitoring racun.mreze NetllS

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd
Početak realizacije 14.07.2004.

Matične elektronske evidencije osiguranih lica

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BEOGRAD
Početak realizacije 30.12.2005.