Navigacija

prof. dr Petar Lukić

Redovni profesor
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Datum izbora 22. septembar 2015.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013