Navigacija

doc. dr Nina Polovina

Docent
Katedra za opšte obrazovanje
Naučna oblast Nemački jezik
Datum izbora 1. april 2017.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Koncept pojedinca u ličnim oglasima za upoznavanje u srpskim i nemačkim medijima - uporedna analiza društvenih vrednosti

N. Polovina, Koncept pojedinca u ličnim oglasima za upoznavanje u srpskim i nemačkim medijima - uporedna analiza društvenih vrednosti, Teme, No. 3, pp. 703 - 720, 2020

Autori Nina Polovina
Godina 2020
DOI https://doi.org/10.22190/TEME190304053P
Časopis Teme
Broj 3
Strana od 703
Strana do 720

Tipologija ličnih oglasa kao lingvističkih i kulturoloških kategorija

N. Polovina, T. Dinić, Tipologija ličnih oglasa kao lingvističkih i kulturoloških kategorija, Živi jezici, pp. 63 - 83, 2016

Autori Nina Polovina
Godina 2016
Časopis Živi jezici
Strana od 63
Strana do 83

Kulturna divergentnost srpskog i nemačkog društva na primeru dimenzija kulture"

N. Polovina, Kulturna divergentnost srpskog i nemačkog društva na primeru dimenzija kulture", Nasleđe, No. 33, pp. 251 - 266, 2016

Autori Nina Polovina
Godina 2016
Časopis Nasleđe
Broj 33
Strana od 251
Strana do 266

Evropski jezički portfolio - mogućnosti i ograničenja primene u nastavi stranog jezika na fakultetima

Nina Polovina, Tanja Dinić, Evropski jezički portfolio - mogućnosti i ograničenja primene u nastavi stranog jezika na fakultetima, NASTAVA I VASPITANJE, Vol. 1, pp. 135 - 143, 2014

Autori Nina Polovina i Tanja Dinić
Godina 2014
Časopis NASTAVA I VASPITANJE
Volumen 1
Strana od 135
Strana do 143

Projects in the action-based approach to foreign language teaching and learning

Nina Polovina, Tanja Dinić, Projects in the action-based approach to foreign language teaching and learning, NASTAVA I VASPITANJE, No. 3, pp. 408 - 415, 2012

Autori Nina Polovina i Tanja Dinić
Godina 2012
Časopis NASTAVA I VASPITANJE
Broj 3
Strana od 408
Strana do 415

Dualizam reklama u (društvenoj) komunikaciji

N. Polovina, Dualizam reklama u (društvenoj) komunikaciji, PHILOLOGIA, No. 8, pp. 47 - 54, 2010

Autori Nina Polovina
Godina 2010
Časopis PHILOLOGIA
Broj 8
Strana od 47
Strana do 54

Knjige i monografije

Višejezični rečnik održivog saobraćaja

Nina Polovina, Tanja Dinić, Višejezični rečnik održivog saobraćaja, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, 2020

Autori Nina Polovina i Tanja Dinić
Godina 2020
Izdavač Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
ISBN 978-86-7395-428-8
Broj strana 546
Tip knjige elektronski pomoćni udžbenik
Broj strana 546

Osnovni saobraćajni višejezični rečnik : nemački, srpski, engleski i francuski termini iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike, komunikacija i tehničkih nauka

Tanja Dinić, Nina Polovina, Osnovni saobraćajni višejezični rečnik : nemački, srpski, engleski i francuski termini iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike, komunikacija i tehničkih nauka, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu - Beograd : Univerzitet - Saobraćajni fakultet, 2017

Autori Tanja Dinić i Nina Polovina
Godina 2017
Izdavač Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu - Beograd : Univerzitet - Saobraćajni fakultet
ISBN ISBN 978-86-7395-381-6 (
Broj strana 163
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 163

Osnovni saobraćajni višejezični rečnik : engleski, srpski, francuski i nemački termini iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike, komunikacija i tehničkih nauka /

Tanja Dinić, Nina Polovina, Osnovni saobraćajni višejezični rečnik : engleski, srpski, francuski i nemački termini iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike, komunikacija i tehničkih nauka /, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu - Beograd : Univerzitet - Saobraćajni fakultet, 2017

Autori Tanja Dinić i Nina Polovina
Godina 2017
Izdavač Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu - Beograd : Univerzitet - Saobraćajni fakultet
ISBN ISBN 978-86-7395-379-3 (
Broj strana 163
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 163

Osnovni saobraćajni višejezični rečnik : francuski, srpski, nemački i engleski termini iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike, komunikacija i tehničkih nauka

Tanja Dinić, Nina Polovina, Osnovni saobraćajni višejezični rečnik : francuski, srpski, nemački i engleski termini iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike, komunikacija i tehničkih nauka, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu - Beograd : Univerzitet - Saobraćajni fakultet, 2017

Autori Tanja Dinić i Nina Polovina
Godina 2017
Izdavač Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu - Beograd : Univerzitet - Saobraćajni fakultet
ISBN ISBN 978-86-7395-380-9 (
Broj strana 163
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 163

Osnovni saobraćajni višejezični rečnik : srpski, engleski, francuski i nemački termini iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike, komunikacija i tehničkih nauka

Tanja Dinić, Nina Polovina, Osnovni saobraćajni višejezični rečnik : srpski, engleski, francuski i nemački termini iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike, komunikacija i tehničkih nauka, Saobraćajni fakultet Univerzitet u Beogradu Univerzitet - Saobraćajni fakultet, 2017

Autori Tanja Dinić i Nina Polovina
Godina 2017
Izdavač Saobraćajni fakultet Univerzitet u Beogradu Univerzitet - Saobraćajni fakultet
ISBN ISBN 978-86-7395-378-6 (
Broj strana 163
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 163

Lingvistički pristup konceptu žene

N. Polovina, Lingvistički pristup konceptu žene, Zadužbina Andrejević, 2010

Autori Nina Polovina
Godina 2010
Izdavač Zadužbina Andrejević
ISBN 978-86-7244-879-5
Broj strana 82
Tip knjige monografija
Broj strana 82

Mit Deutsch studieren – arbeiten – leben, Band 1 A2/B1

D. Levy-Hillerich, S. Serena, K. Barić, E. Cickovska, Mit Deutsch studieren – arbeiten – leben, Band 1 A2/B1, Arcipelago edicioni, 2009

Autori Nina Polovina
Godina 2009
Izdavač Arcipelago edicioni
ISBN 978-88-7695-410-8
Tip knjige udžbenik

Radovi sa međunarodnih konferencija

Paralelni korpusi u nastavi stranih jezika struke

Tanja Dinić, Nina Polovina, Paralelni korpusi u nastavi stranih jezika struke, Strani jezik struke i profesionalni identitet, pp. 367 - 379, Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd, 2018

Autori Tanja Dinić i Nina Polovina
Godina 2018
Izdavač Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-81018-01-9 (broš.)
DOI http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=268188172
Strana od 367
Strana do 379

Načini ocenjivanja studentskih prezentacija u nastavi stranog jezika struke

Nina Polovina, Tanja Dinić, Načini ocenjivanja studentskih prezentacija u nastavi stranog jezika struke, Zbornik radova III Međunarodne konferencije STRANI JEZIK STRUKE: prošlost, sadašnjost, budućnost, pp. 409 - 415, Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015

Autori Nina Polovina i Tanja Dinić
Godina 2015
Izdavač Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
ISSN/ISBN ISBN 978-86-7680-321-7
DOI 219458572
Strana od 409
Strana do 415

Kooperativni pristup u nastavi jezika na fakultetima

N. Polovina, Kooperativni pristup u nastavi jezika na fakultetima, Jezik struke: izazovi i perspektive, pp. 601 - 609, Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Beograd, 2011

Autori Nina Polovina
Godina 2011
Izdavač Društvo za strane jezike i književnosti Srbije
ISSN/ISBN 978-86-915141-0-5
Strana od 601
Strana do 609

Projektna nastava kao didaktički princip u nastavi stranog jezika

N. Polovina, Projektna nastava kao didaktički princip u nastavi stranog jezika, Primenjena lingvistika danas - između teorije i prakse, pp. 487 - 498, Novi Sad, 2009

Autori Nina Polovina
Godina 2009
ISSN/ISBN 978-86-6065-113-8
Strana od 487
Strana do 498

Radovi sa domaćih konferencija

Sustainable Mobility Terminology: Towards Unification and Standardization

Nina Ž. Polovina, Tanja D. Dinić, Sustainable Mobility Terminology: Towards Unification and Standardization, Quality 2019 Proceedings, University of Zenica, University of Erlangen - Nuremberg, Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini, pp. 427 - 433, University of Zenica - Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Neum, Bosnia i Herzegovina, Jun, 2019

Autori Nina Polovina i Tanja Dinić
Godina 2019
Izdavač University of Zenica - Faculty of Mechanical Engineering in Zenica
ISSN/ISBN 1512-9268
Strana od 427
Strana do 433

Ostali radovi

Jezička struktura ličnih oglasa u nemačkoj i srpskoj štampi kao odraz sistema društvenih vrednosti

N. Polovina, Jezička struktura ličnih oglasa u nemačkoj i srpskoj štampi kao odraz sistema društvenih vrednosti, Filološki fakultet, Beograd, 2016

Autori Nina Polovina
Godina 2016
Izdavač Filološki fakultet

Konceptualizacija žene u reklamnom diskursu štampanih medija na nemačkom i srpskom jeziku

N. Polovina, Konceptualizacija žene u reklamnom diskursu štampanih medija na nemačkom i srpskom jeziku, Filološki fakultet, Beograd, 2007

Autori Nina Polovina
Godina 2007
Izdavač Filološki fakultet