Navigacija

as. ms Nikola Vojvodić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za energetske pretvarače i pogone

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 22_1

011/3218-363
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 14. decembar 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Knjige i monografije

Praktikum za laboratorijske vežbe iz elektromotornih pogona

L.Ristić, M. Bebić, N. Vojvodić, B. Jeftenić, Praktikum za laboratorijske vežbe iz elektromotornih pogona, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd, 2021

Autori Leposava Ristić, Milan Bebić, Nikola Vojvodić i Borislav Jeftenić
Godina 2021
Izdavač Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd
ISBN 978-86-7466-871-9
Broj strana 153
Tip knjige elektronski pomoćni udžbenik
Broj strana 153

Radovi sa međunarodnih konferencija

Energy efficient control of variable-speed induction motor drives based on Particle Swarm Optimization

A. Seizović, N. Vojvodić, L. Ristić, M. Bebić, Energy efficient control of variable-speed induction motor drives based on Particle Swarm Optimization, 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), pp. 1 - 6, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Nov, 2020

Autori Aleksa Seizović, Nikola Vojvodić, Leposava Ristić i Milan Bebić
Godina 2020
DOI 10.1109/INDEL50386.2020.9266171
Strana od 1
Strana do 6

Radovi sa domaćih konferencija

Energy efficient industrial synchronous motor drives

N. Vojvodić, L. Ristić, M. Bebić, Energy efficient industrial synchronous motor drives, VII Regionalna konferencija - Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama jugoistočne Evrope, pp. 385 - 394, Društvo termičara Srbije, Zlatibor, Jun, 2019

Autori Nikola Vojvodić, Leposava Ristić i Milan Bebić
Godina 2019
Izdavač Društvo termičara Srbije
ISSN/ISBN 978-86-7877-033-3
Strana od 385
Strana do 394

Energy optimal control of induction motor drive - study of two cases

L. Stanić, Ž. Koprivica, N. Vojvodić, L. Ristić, M. Bebić, Energy optimal control of induction motor drive - study of two cases, VII Regionalna konferencija - Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama jugoistočne Evrope, pp. 365 - 374, Društvo termičara Srbije, Zlatibor, 2019

Autori Luka Stanić, Žarko Koprivica, Nikola Vojvodić, Leposava Ristić i Milan Bebić
Godina 2019
Izdavač Društvo termičara Srbije
ISSN/ISBN 978-86-7877-033-3
Strana od 365
Strana do 374

Projekti

Podešavanje parametara i puštanje u rad višemotornog pogona bagera Eš 6/45

Podešavanje parametara i puštanje u rad višemotornog pogona bagera Eš 6/45

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer EMP INŽENJERING 2016 D.O.O.
Početak realizacije 25.01.2021.

Izrada tehnicke dokumentacije elektricnih instalacija i racunarskog upravljanja visenamenskog oklopnog borbenog vozila Lazar

Izrada tehnicke dokumentacije elektricnih instalacija i racunarskog upravljanja visenamenskog oklopnog borbenog vozila Lazar

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Goran Kvaščev
Finansijer BORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Početak realizacije 29.03.2019.

Obrazovanje korisnika iz industrije u oblasti korišćenja frekventnih pretvarača

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer "DANFOSS" D.O.O
Početak realizacije 17.09.2008.

Odrzavanje PLC na dizalicama 400 t HE Djerdap

Odrzavanje PLC na dizalicama 400 t HE Djerdap

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 15.05.2017.

Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.