Navigacija

as. ms Nikola Vojvodić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za energetske pretvarače i pogone

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 22_1

011/3218-363
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 14. decembar 2019.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Energy efficient industrial synchronous motor drives

N. Vojvodić, L. Ristić, M. Bebić, Energy efficient industrial synchronous motor drives, VII Regionalna konferencija - Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama jugoistočne Evrope, pp. 385 - 394, Društvo termičara Srbije, Zlatibor, Jun, 2019

Autori Nikola Vojvodić, Leposava Ristić i Milan Bebić
Godina 2019
Izdavač Društvo termičara Srbije
ISSN/ISBN 978-86-7877-033-3
Strana od 385
Strana do 394

Energy optimal control of induction motor drive - study of two cases

L. Stanić, Ž. Koprivica, N. Vojvodić, L. Ristić, M. Bebić, Energy optimal control of induction motor drive - study of two cases, VII Regionalna konferencija - Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama jugoistočne Evrope, pp. 365 - 374, Društvo termičara Srbije, Zlatibor, 2019

Autori Luka Stanić, Žarko Koprivica, Nikola Vojvodić, Leposava Ristić i Milan Bebić
Godina 2019
Izdavač Društvo termičara Srbije
ISSN/ISBN 978-86-7877-033-3
Strana od 365
Strana do 374

Projekti

Odrzavanje PLC na dizalicama 400 t HE Djerdap

Odrzavanje PLC na dizalicama 400 t HE Djerdap

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 15.05.2017.

Izrada tehnicke dokumentacije elektricnih instalacija i racunarskog upravljanja visenamenskog oklopnog borbenog vozila Lazar

Izrada tehnicke dokumentacije elektricnih instalacija i racunarskog upravljanja visenamenskog oklopnog borbenog vozila Lazar

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Goran Kvaščev
Finansijer BORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Početak realizacije 29.03.2019.

Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Obrazovanje korisnika iz industrije u oblasti korišćenja frekventnih pretvarača

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer "DANFOSS" D.O.O
Početak realizacije 17.09.2008.