Navigacija

ms Nikola Đorđević, dipl. inž. el. i rač.

Istraživač saradnik na projektu
Centar za naučnoistraživački rad

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 89_1

3218-328
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Experimental Robustness Tests of Fuzzy Logical Controller of Temperature and Temperature Slope Change in an Electric Resistance Chamber Furnace

M. Jevtić, N. Đorđević, Z. Radaković, Experimental Robustness Tests of Fuzzy Logical Controller of Temperature and Temperature Slope Change in an Electric Resistance Chamber Furnace, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 2, No. 1, pp. 37 - 47, Jun, 2018

Autori Milica Jevtić, Nikola Đorđević i Zoran Radaković
Godina 2018
DOI https://doi.org/10.7251/IJEEC1801037J
Časopis International Journal of Electrical Engineering and Computing
Volumen 2
Broj 1
Strana od 37
Strana do 47

Kontrola temperature uljnih transformatora promenom brzine obrtanja ventilatora

N. Đorđević, D. Žakula, M. Jevtić, R. Tomašević, Z. Radaković, Kontrola temperature uljnih transformatora promenom brzine obrtanja ventilatora, TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA, No. 1/2016, pp. 81 - 88, Feb, 2016

Autori Nikola Đorđević, Dane Žakula, Milica Jevtić, Radojica Tomašević i Zoran Radaković
Godina 2016
Časopis TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
Broj 1/2016
Strana od 81
Strana do 88

Realizacija detekcije ispada elektrodistributivne mreže u sklopu digitalnog upravljanja solarnim invertorom

N. Đorđević, S. Srdić, Z. Radaković, Realizacija detekcije ispada elektrodistributivne mreže u sklopu digitalnog upravljanja solarnim invertorom, TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA, No. 5/2013, pp. 910 - 916, Oct, 2013

Autori Nikola Đorđević, Srđan Srdić i Zoran Radaković
Godina 2013
Časopis TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
Broj 5/2013
Strana od 910
Strana do 916

Radovi sa međunarodnih konferencija

RAZVOJ FLEKSIBILNOG HARDVERA ZA TROFAZNI INVERTOR SNAGE 11 KW PRIKLJUČEN NA MREŽU

N. Đorđević, U. Radoman, RAZVOJ FLEKSIBILNOG HARDVERA ZA TROFAZNI INVERTOR SNAGE 11 KW PRIKLJUČEN NA MREŽU, XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2019

Autori Nikola Đorđević i Uroš Radoman
Godina 2019
Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Realizacija fazi regulatora temperature i nagiba promene temperature u elektrootpornoj komornoj peći

M. Jevtić, N. Đorđević, Z. Radaković, Realizacija fazi regulatora temperature i nagiba promene temperature u elektrootpornoj komornoj peći, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018, pp. 464 - 468, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Autori Milica Jevtić, Nikola Đorđević i Zoran Radaković
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Strana od 464
Strana do 468

Digitalna kontrola paralelnog rada invertora primenom Interleaving algoritma i histerezisnog regulatora struje

N. Đorđević, Z. Radaković, Digitalna kontrola paralelnog rada invertora primenom Interleaving algoritma i histerezisnog regulatora struje, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018, pp. 27 - 32, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2018

Autori Nikola Đorđević i Zoran Radaković
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Strana od 27
Strana do 32

Simulation model of Direct Torque Control with discretized voltage vector intensities

M. Rosić, M. Bebić, N. Đorđević, M. Bjekić, M. Šućurović, Simulation model of Direct Torque Control with discretized voltage vector intensities, TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION, 6th International Conference, Faculty of Technical Sciences, Čačak, May, 2016

Autori Marko Rosić, Milan Bebić, Nikola Đorđević, Miroslav Bjekić i Marko Šućurović
Godina 2016

TORQUE RIPPLE REDUCTION IN DTC WITH DISCRETIZED VOLTAGE INTENSITIES

M. Rosić, M. Bebić, N. Đorđević, B. Jeftenić, M. Bjekić, TORQUE RIPPLE REDUCTION IN DTC WITH DISCRETIZED VOLTAGE INTENSITIES, 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS - Ee 2015, pp. 1 - 6, Novi Sad, Oct, 2015

Autori Marko Rosić, Milan Bebić, Nikola Đorđević, Borislav Jeftenić i Miroslav Bjekić
Godina 2015
Strana od 1
Strana do 6

Izbor metode za praćenje tačke maksimalne snage fotonaponskih panela

S. Srdić, Z. Radaković, N. Đorđević, Izbor metode za praćenje tačke maksimalne snage fotonaponskih panela, Druga međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije MKOIEE '13, Društvo za obnovljive izvore električne energije, Beograd, Srbija, Oct, 2013

Autori Srđan Srdić, Zoran Radaković i Nikola Đorđević
Godina 2013
Izdavač Društvo za obnovljive izvore električne energije

Radovi sa domaćih konferencija

IDENTIFIKACIJA DELOVA MREŽE SA KRITIČNIM SADRŽAJEM HARMONIKA I KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE U NJIMA

N. Đorđević, Z. Radaković, IDENTIFIKACIJA DELOVA MREŽE SA KRITIČNIM SADRŽAJEM HARMONIKA I KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE U NJIMA, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

Autori Nikola Đorđević i Zoran Radaković
Godina 2017

REŠENJE KOMPENZACIJE REAKTIVNE SNAGE U USLOVIMA PRISUSTVA VELIKOG UDELA NELINEARNOG OPTEREĆENJA U TOPLANI

N. Đorđević, Z. Radaković, Z. Bezbradica, N. Laketić, REŠENJE KOMPENZACIJE REAKTIVNE SNAGE U USLOVIMA PRISUSTVA VELIKOG UDELA NELINEARNOG OPTEREĆENJA U TOPLANI, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

Autori Nikola Đorđević, Zoran Radaković, Zoran Bezbradica i Nikola Laketić
Godina 2017

MOGUĆNOSTI UŠTEDE ENERGIJE KONTROLOM RASHLADNOG SISTEMA ENERGETSKIH ULJNIH TRANSFORMATORA

Z. Radaković, U. Radoman, N. Đorđević, MOGUĆNOSTI UŠTEDE ENERGIJE KONTROLOM RASHLADNOG SISTEMA ENERGETSKIH ULJNIH TRANSFORMATORA, X Jubilarno savetovanje o elektrodistributivnim mreţama Srbije sa regionalnim uĉešćem, CIRED, Vrnjačka Banja, Sep, 2016

Autori Zoran Radaković, Uroš Radoman i Nikola Đorđević
Godina 2016
Izdavač CIRED
Strana od R-4.11

Hardverska i softverska realizacija metode za detekciju ispada mreže na koju je priključen solarni invertor

N. Đorđević, M. Kozomara, Z. Radaković, Hardverska i softverska realizacija metode za detekciju ispada mreže na koju je priključen solarni invertor, 31. Konferencija Cigre Srbija, Zlatibor, May, 2013

Autori Nikola Đorđević, Marko Kozomara i Zoran Radaković
Godina 2013

Pregled metoda za detekciju ispada elektrodistributivne mreže na koju je priključen solarni invertor

Z. Radaković, N. Đorđević, M. Kozomara, Pregled metoda za detekciju ispada elektrodistributivne mreže na koju je priključen solarni invertor, 31. Konferencija Cigre Srbija, Zlatibor, May, 2013

Autori Zoran Radaković, Nikola Đorđević i Marko Kozomara
Godina 2013

Ostali radovi

Metodologija i softverska podrška za utvrđivanje stanja izolacionog sistema blok transformatora

Z. Radaković, N. Đorđević, U. Radoman, D. Jačić, N. Ilić, Metodologija i softverska podrška za utvrđivanje stanja izolacionog sistema blok transformatora, 2013

Autori Zoran Radaković, Nikola Đorđević, Uroš Radoman, Dušan Jačić i Nikola Ilić
Godina 2013

Simulation, hardware implementation and testing of combined SFS and SVS methods for islanding detection

Z. Radaković, K. Marko, N. Đorđević, Simulation, hardware implementation and testing of combined SFS and SVS methods for islanding detection, 2011

Autori Zoran Radaković, Kozomara Marko i Nikola Đorđević
Godina 2011

Projekti

Merenje i verifikacija stepena ustede ostvarenog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Merenje i verifikacija stepena ustede ostvarenog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Miomir Kostić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE - DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE TOPOLA J.P.
Početak realizacije 24.10.2016.

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Studija uticaja na životnu sredinu u okviru nove pravne regulative-tehnološka celina-Elektrodistributivna PD JP EPS

Studija uticaja na životnu sredinu u okviru nove pravne regulative-tehnološka celina-Elektrodistributivna PD JP EPS

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Miomir Kostić
Finansijer DEKONTA D.O.O.
Početak realizacije 01.10.2015.

Studija energetske efikasnosti elektroenergetskog sistema kompanije Kazzink u Zyrianovsk, Republika Kazahstan

Studija energetske efikasnosti elektroenergetskog sistema kompanije Kazzink u Zyrianovsk, Republika Kazahstan

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer "ENERGOPROJEKT-ENTEL" A.D.
Početak realizacije 25.08.2016.