Navigacija

dr Nenad Krajnović

Elektrotehnički fakultet

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 66

011/3218-300
Stručni naziv doktor elektrotehničkih nauka

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

The Design of a Highly Available Enterprise IP Telephony Network for the Power Utility of Serbia Company

Krajnovic, N., The Design of a Highly Available Enterprise IP Telephony Network for the Power Utility of Serbia Company, IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, Vol. 47, No. 4, pp. 118 - 122, Apr, 2009

Autori Nenad Krajnović
Godina 2009
DOI 10.1109/MCOM.2009.4907417
Časopis IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE
Impakt faktor 2.799
Volumen 47
Broj 4
Strana od 118
Strana do 122

Radovi u časopisima van SCI liste

Network Topology Availability Analysis

Milan Cabarkapa, Djordje Mijatovic, Nenad Krajnović, Network Topology Availability Analysis, TELFOR JOURNAL, Vol. 3, No. 1, pp. 23 - 27, Jan, 2011

Autori Milan Cabarkapa, Djordje Mijatovic i Nenad Krajnović
Godina 2011
Časopis TELFOR JOURNAL
Volumen 3
Broj 1
Strana od 23
Strana do 27

Radovi sa međunarodnih konferencija

Experimental evaluation of IEEE 802.11e EDCA QoS mechanism for voice over WLAN

M. Koprivica, M. Ilić, A. Nešković, N. Nešković, N. Krajnović, Experimental evaluation of IEEE 802.11e EDCA QoS mechanism for voice over WLAN, Proceedings of Int. Conf. on Computer as a Tool EUROCON 2011, IEEE Region 8 conference, Lisbon, Portugal, Apr, 2011

Autori Mladen Koprivica, M. Ilić, Aleksandar Nešković, Nataša Nešković i Nenad Krajnović
Godina 2011
Izdavač IEEE Region 8 conference
DOI 10.1109/EUROCON.2011.5929298

Radovi sa domaćih konferencija

Simulaciona analiza mogućnosti SDN mreža

M. Todorović, N. Krajnović, Simulaciona analiza mogućnosti SDN mreža, Telfor 2013, Beograd, Nov, 2013

Autori Miloš Todorović i Nenad Krajnović
Godina 2013

Analiza raspoloživosti mrežne topologije i česte zablude

M. Čabarkapa, Đ. Mijatović, N. Krajnović, Analiza raspoloživosti mrežne topologije i česte zablude, TELFOR, Društvo za telekomunikacije, Beograd, Srbija, Nov, 2010

Autori Milan Čabarkapa, Đorđe Mijatović i Nenad Krajnović
Godina 2010
Izdavač Društvo za telekomunikacije

Realizacija SOX exchange-a

Nenad Krajnović, Zoran Perović, Realizacija SOX exchange-a, TELFOR, Društvo za telekomunikacije, Beograd, Srbija, Nov, 2010

Autori Nenad Krajnović i Zoran Perović
Godina 2010
Izdavač Društvo za telekomunikacije

TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA ANALIZA IZBORA TIPA AUTENTIFIKACIJE I ENKRIPCIJE U WLAN IEEE 802.11b MREŽI

I. Janković, M. Koprivica, N. Krajnović, A. Nešković, Đ. Paunović, TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA ANALIZA IZBORA TIPA AUTENTIFIKACIJE I ENKRIPCIJE U WLAN IEEE 802.11b MREŽI, TELFOR 2004, Beograd, 2004

Autori Irena Marković, Mladen Koprivica, Nenad Krajnović, Aleksandar Nešković i Đorđe Paunović
Godina 2004

ANALIZA NAČINA LOKALNOG KABLIRANJA U ZGRADI ZA KABLOVSKO DISTRIBUTIVNE SISTEME

M. Koprivica, N. Krajnović, N. Simić, ANALIZA NAČINA LOKALNOG KABLIRANJA U ZGRADI ZA KABLOVSKO DISTRIBUTIVNE SISTEME, ETRAN 2003, Herceg Novi, 2003

Autori Mladen Koprivica, Nenad Krajnović i Nenad Simić
Godina 2003

Ostali radovi

Procena raspoloživosti složenih telekomunikacionih mreža metodom linearne segmentne aproksimacije

N. Krajnović, Procena raspoloživosti složenih telekomunikacionih mreža metodom linearne segmentne aproksimacije, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Jan, 2016

Autori Nenad Krajnović
Godina 2016
Izdavač Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Projekti

Izrada projekata VIP Mobile mreže

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac dr Đorđe Paunović
Finansijer "VIP MOBILE" D.O.O.
Početak realizacije 07.03.2007.

Izrada gl. projekta katodne zaštite cevovoda 1000mm od rezervoara "Železnik" do postojećeg u ul. Stevana Filipovića

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac Branislav Bukorović, dipl. inž. el.
Finansijer "DIREKCIJA ZA GRADJ.ZEMLJISTE I IZG.BEOGRADA" J.P.
Početak realizacije 06.04.2006.

Realizovanje telekomunikacione infrastrukture neophodne za funkcionisanje RNIDS-a

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FONDACIJA "REGISTAR NACIONALNOG INTERNET DOMENA SRBIJE"
Početak realizacije 31.01.2008.

CISKO AKADEMIJA-kursevi

Tip projekta Kursevi (domaći)
Rukovodilac dr Đorđe Paunović
Početak realizacije 01.06.2004.

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer TELEGROUP DOO Podgorica
Početak realizacije 24.09.2020.

Cisco akademija kursevi - medjunarodni

Cisko akademija kursevi - medjunarodni, razliciti narucioci

Tip projekta Kursevi (međunarodni)
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Početak realizacije 30.03.2016.

OPŠTI POSLOVI

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac dr Đorđe Paunović
Početak realizacije 26.02.2007.

Izrada projekta rekonstrukcije i razvoja računarsko-komunikacione mreže

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac dr Đorđe Paunović
Finansijer JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"
Početak realizacije 25.05.2009.