Navigacija

prof. dr Miroslav Minović

Redovni profesor
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Naučna oblast Informacioni sistemi i tehnologije
Datum izbora 27. oktobar 2020.