Navigacija

prof. dr Miloš Milovanović

Vanredni profesor
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Datum izbora 27. avgust 2018.