Navigacija

prof. dr Milica Kalić

Redovni profesor
Elektrotehnički fakultet
Datum izbora 17. oktobar 2012.