Navigacija

Mile Radaković, dipl. inž. el.

Katedra za telekomunikacije
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike

Projekti

CISKO AKADEMIJA-kursevi

Tip projekta Kursevi (domaći)
Rukovodilac dr Đorđe Paunović
Početak realizacije 01.06.2004.