Navigacija

Miladija Simonović

Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv finansijski tehničar

Projekti

Implementacija i održavanje informacionog sistema za domove zdravlja VEZA rz 70127

Implementacija i održavanje informacionog sistema za domove zdravlja VEZA rz 70127

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Početak realizacije 01.04.2014.

Matične elektronske evidencije osiguranih lica

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BEOGRAD
Početak realizacije 30.12.2005.

Informac.sis.i monitoring racun.mreze NetllS

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer EPS Distribucija d.o.o Beograd
Početak realizacije 14.07.2004.

Softver za evidenciju maticnih knjiga (OpIS)

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer GRADSKA UPRAVA VALJEVO
Početak realizacije 13.05.2004.

Poslovno informacioni sistemi

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer EPS Distribucija d.o.o Beograd
Početak realizacije 04.01.2006.