Navigacija

Marina Licitar

Likvidator ličnih dohodaka
Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje

Zgrada "Lola", kancelarija 904

011/3370-146
011/3218-479
Stručni naziv maturant gimnazije