Navigacija

Marijeta Slavković-Ilić, dipl. inž. el.

Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike

Projekti

Organizovanje domaćih i medjunarodnih naučnih i stručnih skupova COST IC1002

Organizovanje domaćih i medjunarodnih naučnih i stručnih skupova NEUREL

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Branimir Reljin, dipl. inž. el.
Početak realizacije 18.09.2014.