Navigacija

prof. dr Marco Rivera

Redovni profesor
Katedra za energetske pretvarače i pogone
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Datum izbora 21. avgust 2019.