Navigacija

prof. dr Marco Rivera

gostujući profesor
Katedra za energetske pretvarače i pogone
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 10. jul 2019.