Navigacija

dr Ljupčo Hadžievski

Naučni savetnik
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku
3408-101
Datum izbora 11. maj 2005.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Poluprovodnički metamaterijal baziran na različito dopiranim slojevima InGaAs

I. Ilić, P. Beličev, V. Milanović, J. Radovanović, LJ. Hadžievski, Poluprovodnički metamaterijal baziran na različito dopiranim slojevima InGaAs, Peta radionica fotonike, pp. 34 - 34, Kopaonik, Mar, 2012

Autori Igor Ilić, Petra Beličev, Vitomir Milanović, Jelena Radovanović i Ljupčo Hadžievski
Godina 2012
Strana od 34
Strana do 34