Navigacija

dr Lazar Karbunar

Elektrotehnički fakultet

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 102g

011/3370-089
011/3218-311
Stručni naziv doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Influence of Ortho-II structural phase on the 60 K plateau formation in YBa2Cu3O6+x

M. Milic, N. Lazarov, L. Karbunar, Influence of Ortho-II structural phase on the 60 K plateau formation in YBa2Cu3O6+x, PHYSICA C, Vol. 476, pp. 63 - 67, Jun, 2012

Autori Mirjana Milic, Nenad Lazarov i Lazar Karbunar
Godina 2012
DOI 10.1016/j.physc.2012.02.008
Časopis PHYSICA C
Impakt faktor 1.407 (M22)
Volumen 476
Strana od 63
Strana do 67

Knjige i monografije

Zbirka rešenih zadataka iz osnova digitalne elektronike

M. Ponjavić, V. Rajović, L. Karbunar, Zbirka rešenih zadataka iz osnova digitalne elektronike, Akademska misao i Elektrotehni;ki fakultet, 2006

Autori Milan Ponjavić, Vladimir Rajović i Lazar Karbunar
Godina 2006
Izdavač Akademska misao i Elektrotehni;ki fakultet
ISBN 86-7466-258-7
Tip knjige pomoćni udžbenik

Projekti

Tempus

Tip projekta TEMPUS
Rukovodilac doc. dr Jelena Popović Božović
Finansijer NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
Početak realizacije 01.06.2003.

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 28.02.2011.