Навигација

Кристина Јосифовић, дипл. инж. ел. и рач.

Сарадник у настави
Катедра за телекомуникације
Стручни назив дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Научна област Телекомуникације
Датум избора 21. август 2018.

Предмети

Пројекти

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Тип пројекта Комерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилац проф. др Александар Нешковић
Финансијер РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ- РАТЕЛ
Почетак реализације 31.05.2019.

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Тип пројекта Projekti-Zeleni fond
Руководилац проф. др Александар Нешковић
Финансијер МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Почетак реализације 19.11.2018.

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Тип пројекта Остали домаћи комерцијални пројекти
Руководилац проф. др Александар Нешковић
Финансијер "TELEGROUP" doo
Почетак реализације 03.05.2019.

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Тип пројекта Комерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилац проф. др Александар Нешковић
Финансијер ЕПС Дистрибуција д.о.о Београд
Почетак реализације 30.01.2019.