Navigacija

as. ms Katarina Milenković, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada "Lola", kancelarija 915

011/3218-392
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 1. jun 2016.

Predmeti

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Visual Software System for Memory Interleaving Simulation

K. Milenković, Ž. Stanisavljević, J. Đorđević, Visual Software System for Memory Interleaving Simulation, SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 14, No. 1, pp. 51 - 66, Feb, 2017

Autori Katarina Milenković, Žarko Stanisavljević i Jovan Đorđević
Godina 2017
DOI 10.2298/SJEE1701051M
Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
Volumen 14
Broj 1
Strana od 51
Strana do 66

Knjige i monografije

Osnovi računarske tehnike: Prekidačke mreže - zbirka rešenih zadataka

J. Đorđević, Z. Radivojević, D. Drašković, Ž. Stanisavljević, M. Punt, K. Milenković, Osnovi računarske tehnike: Prekidačke mreže - zbirka rešenih zadataka, Akademska misao, 2016

Autori Jovan Đorđević, Zaharije Radivojević, Dražen Drašković, Žarko Stanisavljević, Marija Punt i Katarina Milenković
Godina 2016
Izdavač Akademska misao
ISBN 978-86-7466-587-9
broj strana 509
Tip knjige udžbenik
Broj strana 509

Radovi sa međunarodnih konferencija

DDoSSim - System for Visual Representation of the Selected Distributed Denial of Service Attacks

T. Apostolovic, N. Stankovic, K. Milenkovic, Z. Stanisavljevic, DDoSSim - System for Visual Representation of the Selected Distributed Denial of Service Attacks, 2018 Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC), pp. 118 - 122, IEEE, Novi Sad, Serbia, Serbia, May, 2018

Autori Tijana Apostolovic, Nevena Stankovic, Katarina Milenković i Žarko Stanisavljević
Godina 2018
Izdavač IEEE
ISSN/ISBN 978-1-5386-4927-5
DOI 10.1109/ZINC.2018.8448570
Strana od 118
Strana do 122

Educational software system for reasoning and decision making using Bayesian networks

Milenkovic, K., Draskovic, D., Nikolic, B., Educational software system for reasoning and decision making using Bayesian networks, Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2014 IEEE, pp. 1189 - 1194, IEEE, Istanbul, Apr, 2014

Autori Katarina Milenković, Dražen Drašković i Boško Nikolić
Godina 2014
Izdavač IEEE
DOI 10.1109/EDUCON.2014.7096840
Strana od 1189
Strana do 1194

Radovi sa domaćih konferencija

Vizuelni simulator operativne memorije sa preklopljenim pristupom memorijskim modulima

K. Milenković, Ž. Stanisavljević, J. Đorđević, Vizuelni simulator operativne memorije sa preklopljenim pristupom memorijskim modulima, ETRAN 2016, Zlatibor, Srbija, Jun, 2016

Autori Katarina Milenković, Žarko Stanisavljević i Jovan Đorđević
Godina 2016

Projekti

Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Jovan Đorđević
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 15.04.2011.

PREDMETI IZ OBLASTI INTEGRALNE OBRADE VELIKOG SKUPA PODATAKA U OKVIRU MASTER STUDIJA SOFTVERSKOG INZENJERSTVA

PREDMETI IZ OBLASTI INTEGRALNE OBRADE VELIKOG SKUPA PODATAKA U OKVIRU MASTER STUDIJA SOFTVERSKOG INZENJERSTVA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 21.12.2017.

Information Security Services Education in Serbia

Information Security Services Education in Serbia

Tip projekta ERAZMUS + K2
Rukovodilac prof. dr Igor Tartalja
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 14.02.2018.

UNAR-UNAPREDJENJE NASTAVE IZ ARHITEKTURE RACUNARA

UNAR-UNAPREDJENJE NASTAVE IZ ARHITEKTURE RACUNARA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Zaharije Radivojević
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 22.12.2017.