Navigacija

as. Katarina Ćojbašić

Asistent
Katedra za primenjenu matematiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 25

011/3218-367
Stručni naziv master matematičar
Naučna oblast Primenjena matematika
Datum izbora 23. oktobar 2020.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013