Navigacija

ms Ivana Vasiljević, dipl. inž. el. i rač.

Istraživač pripravnik
Centar za naučnoistraživački rad

Paviljon Rašović, kancelarija P-9

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Fizička elektronika
Datum izbora 18. novembar 2020.