Navigacija

prof. dr Ivana Kovačević

Vanredni profesor
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Datum izbora 10. jul 2019.