Navigacija

Ivana Čeperac, diplomirani pravnik

sekretarica stručnih organa
Služba za posebne poslove

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 97

011/3218489
Stručni naziv diplomirani pravnik