Navigacija

Hasan Redžović, dipl. inž. el.

Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv diplomirani vojni inženjer elektronike

Projekti

Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Smiljanić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.

Razvoj širokopojasnog modema i Internet sviča

Razvoj širokopojasnog modema i Internet sviča

Tip projekta Ostali međunarodni naučnoistraživački projekti
Rukovodilac prof. dr Lazar Saranovac
Finansijer SANS R&D, LLC
Početak realizacije 18.04.2017.