Navigacija

Goran Anđelković

Laboratorijski tehničar
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 104a

011/3370-163
011/3218-309
Stručni naziv elektrotehničar (tehničar elektrotehnike)

Projekti

Konsultacije za Huawei

Konsultacije za Huawei

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer GLOBAL INFORMATION INC
Početak realizacije 26.11.2020.

DFIG laboratorijska postavka za TEXAS AM & TAMUQ-DOHA

Tip projekta Međunarodni komercijalni projekti sa univerzitetima
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer TEXAS A&M UNIVERSITY AT QATAR
Početak realizacije 26.04.2012.

Upravlj.sekcija za regulac.elektrofiltera

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO DRUŠTVO U MEŠOVITOJ SVOJINI
Početak realizacije 10.06.2004.