Navigacija

doc. dr Filippo D Ippolito

Docent
Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Datum izbora 5. februar 2021.