Navigacija

prof. dr Emil Levi

gostujući profesor
Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv doktor elektrotehničkih nauka
Datum izbora 10. jul 2019.