Navigacija

Dubravka Jevtić, dipl. inž. el.

Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Review of selected techniques for cardiosignal analysis

A. Gavrovska, M. Paskaš, I. Reljin, D. Jevtić, D. Dujković, B. Reljin, Review of selected techniques for cardiosignal analysis, MD - MEDICAL DATA, Vol. 3, No. 1, pp. 341 - 347, Apr, 2011

Autori Ana Gavrovska, Milorad Paskaš, Irini Reljin, Dubravka Jevtić, Dragi Dujković i Branimir Reljin
Godina 2011
Časopis MD - MEDICAL DATA
Volumen 3
Broj 1
Strana od 341
Strana do 347

Radovi sa međunarodnih konferencija

High-quality OCXO for Digital TV

D. Dujković, D. Jevtić, S. Dedić Nešić, L. Grubišić, I. Reljin, B. Reljin, High-quality OCXO for Digital TV, 9th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable, and Broadcasting Services, 2009. TELSIKS '09., pp. 281 - 284, IEEE, Niš, Oct, 2009

Autori Dragi Dujković, Dubravka Jevtić, Snežana Dedić Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin i Branimir Reljin
Godina 2009
Izdavač IEEE
ISSN/ISBN 978-1-4244-4383-3
DOI 10.1109/TELSKS.2009.5339535
Strana od 281
Strana do 284

Radovi sa domaćih konferencija

NOVI KRISTALNI FILTAR F121

D. Dujković, B. Reljin, L. Grubišić, S. Dedić Nešić, D. Jevtić, NOVI KRISTALNI FILTAR F121, Etran 2012, pp. EK 3.2-1 - EK 3.2-4, Društvo za ETRAN, Zlatibor, Jun, 2012

Autori Dragi Dujković, Branimir Reljin, Lenkica Grubišić, Snežana Dedić Nešić i Dubravka Jevtić
Godina 2012
Izdavač Društvo za ETRAN
ISSN/ISBN 978-86-80509-67-9
Strana od EK 3.2-1
Strana do EK 3.2-4

Phase noise measurement in highquality oscillators for digital TV

D. Dujković, S. Dedić Nešić, L. Grubišić, I. Reljin, B. Reljin, D. Jevtić, Phase noise measurement in highquality oscillators for digital TV, Conf. DOGS 2010, Proceedings CD, Iriški Venac, Dec, 2010

Autori Dragi Dujković, Snežana Dedić Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin, Branimir Reljin i Dubravka Jevtić
Godina 2010

New high performance 90.1105 MHz filters for communication in coal mine

S. Dedić Nešić, D. Dujković, L. Grubišić, I. Reljin, B. Reljin, D. Jevtić, New high performance 90.1105 MHz filters for communication in coal mine, Conf. INDEL 2010, Banja Luka, Nov, 2010

Autori Snežana Dedić Nešić, Dragi Dujković, Lenkica Grubišić, Irini Reljin, Branimir Reljin i Dubravka Jevtić
Godina 2010

High quality crystal oscillator DOCXO 10 for digital TV

D. Dujković, S. Dedić Nešić, L. Grubišić, I. Reljin, B. Reljin, D. Jevtić, High quality crystal oscillator DOCXO 10 for digital TV, Conf. INDEL 2010, Proceedings CD, Banja Luka, Nov, 2010

Autori Dragi Dujković, Snežana Dedić Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin, Branimir Reljin i Dubravka Jevtić
Godina 2010

Sinhronizacija EKG signala i ultrazvučnog signala srca

M. Paskaš, D. Jevtić, D. Dujković, Sinhronizacija EKG signala i ultrazvučnog signala srca, XV YUINFO 2009, Kopaonik, Mar, 2009

Autori Milorad Paskaš, Dubravka Jevtić i Dragi Dujković
Godina 2009

APPLICATION OF CRYSTAL UNITS IN DIGITAL TV

D. Jevtić, D. Dujković, S. Dedić Nešić, M. Paskaš, I. Reljin, APPLICATION OF CRYSTAL UNITS IN DIGITAL TV, XV YUINFO 2009, Kopaonik, Mar, 2009

Autori Dubravka Jevtić, Dragi Dujković, Snežana Dedić Nešić, Milorad Paskaš i Irini Reljin
Godina 2009

Ostali radovi

Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki SC-reza - definisanje uslova naparavanja

L. Grubišić, S. Dedić Nešić, D. Dujković, D. Jevtić, B. Reljin, I. Reljin, Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki SC-reza - definisanje uslova naparavanja, Institut Mihajlo Pupin Beograd, 2013

Autori Lenkica Grubišić, Snežana Dedić Nešić, Dragi Dujković, Dubravka Jevtić, Branimir Reljin i Irini Reljin
Godina 2013
Izdavač Institut Mihajlo Pupin Beograd

New 50 MHz filters for special clime-mechanical characteristics usage

S. Dedić Nešić, L. Grubišić, I. Reljin, B. Reljin, D. Dujković, D. Jevtić, A. Pavasović, R. Jevtović, New 50 MHz filters for special clime-mechanical characteristics usage, 2010

Autori Snežana Dedić Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin, Branimir Reljin, Dragi Dujković, Dubravka Jevtić, Aleksandra Pavasović i Radoslav Jevtović
Godina 2010

Chemical polishing of AT-cut 10 MHz quartz plates for Low Phase Noise oscillator

L. Grubišić, S. Dedić Nešić, I. Reljin, B. Reljin, D. Dujković, D. Jevtić, Chemical polishing of AT-cut 10 MHz quartz plates for Low Phase Noise oscillator, 2010

Autori Lenkica Grubišić, Snežana Dedić Nešić, Irini Reljin, Branimir Reljin, Dragi Dujković i Dubravka Jevtić
Godina 2010

Process Technology of 10MHz high-stabile quartz crystal units with low phase noise

L. Grubišić, S. Dedić Nešić, I. Reljin, B. Reljin, D. Dujković, D. Jevtić, A. Pavasović, R. Jevtović, Process Technology of 10MHz high-stabile quartz crystal units with low phase noise, 2009

Autori Lenkica Grubišić, Snežana Dedić Nešić, Irini Reljin, Branimir Reljin, Dragi Dujković, Dubravka Jevtić, Aleksandra Pavasović i Radoslav Jevtović
Godina 2009

High quality crystal oscillator DOCXO 10, 10MHz, for Digital TV

D. Dujković, A. Pavasović, L. Grubišić, S. Dedić Nešić, I. Reljin, B. Reljin, D. Jevtić, High quality crystal oscillator DOCXO 10, 10MHz, for Digital TV, 2009

Autori Dragi Dujković, Aleksandra Pavasović, Lenkica Grubišić, Snežana Dedić Nešić, Irini Reljin, Branimir Reljin i Dubravka Jevtić
Godina 2009

Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki sa zahtevom za niski fazni šum sa tankim Al-Al2O3 filmom.

L. Grubišić, S. Dedić Nešić, I. Reljin, B. Reljin, D. Dujković, D. Jevtić, A. Pavasović, R. Jevtović, Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki sa zahtevom za niski fazni šum sa tankim Al-Al2O3 filmom., 2009

Autori Lenkica Grubišić, Snežana Dedić Nešić, Irini Reljin, Branimir Reljin, Dragi Dujković, Dubravka Jevtić, Aleksandra Pavasović i Radoslav Jevtović
Godina 2009

Visokostabilna kristalna jedinka frekvencije 10MHz sa zahtevom za niski fazni šum

S. Dedić Nešić, L. Grubišić, I. Reljin, B. Reljin, D. Dujković, D. Jevtić, Visokostabilna kristalna jedinka frekvencije 10MHz sa zahtevom za niski fazni šum, 2009

Autori Snežana Dedić Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin, Branimir Reljin, Dragi Dujković i Dubravka Jevtić
Godina 2009

Kristalni filtri 70.455 MHz i 90.1105 MHz za primenu u modulima za komunikacije u rudnicima uglja

S. Dedić Nešić, L. Grubišić, B. Reljin, I. Reljin, D. Dujković, D. Jevtić, Kristalni filtri 70.455 MHz i 90.1105 MHz za primenu u modulima za komunikacije u rudnicima uglja, 2009

Autori Snežana Dedić Nešić, Lenkica Grubišić, Branimir Reljin, Irini Reljin, Dragi Dujković i Dubravka Jevtić
Godina 2009

Projekti

Organizovanje domaćih i medjunarodnih naučnih i stručnih skupova COST IC1002

Organizovanje domaćih i medjunarodnih naučnih i stručnih skupova NEUREL

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Branimir Reljin, dipl. inž. el.
Početak realizacije 18.09.2014.