Navigacija

Dragoljub Arsenović

Šef tehničke službe i službe održavanja
Tehnička služba i služba održavanja

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 40a

011/3218-388
Stručni naziv KV automehaničar, vozač cestovnih motornih vozila

Projekti

Izrada gl. projekta katodne zaštite cevovoda 1000mm od rezervoara "Železnik" do postojećeg u ul. Stevana Filipovića

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac Branislav Bukorović, dipl. inž. el.
Finansijer "DIREKCIJA ZA GRADJ.ZEMLJISTE I IZG.BEOGRADA" J.P.
Početak realizacije 06.04.2006.