Navigacija

dr Dragana Prokin

Katedra za elektroniku
Stručni naziv doktor elektrotehničkih nauka

Projekti

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 28.02.2011.