Navigacija

Dragana Milovančević, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada "Lola", kancelarija 916

011/3218-392
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 15. decembar 2018.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Uporedna analiza naučne produkcije iz oblasti računarstva na Univerzitetu u Beogradu

Đ. Živanović, M. Mišić, D. Milovančević, J. Protić, Uporedna analiza naučne produkcije iz oblasti računarstva na Univerzitetu u Beogradu, XXV Skup TRENDOVI RAZVOJA, pp. 241 - 244, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Kopaonik, Feb, 2019

Autori Đorđe Živanović, Marko Mišić, Dragana Milovančević i Jelica Protić
Godina 2019
Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
ISSN/ISBN 978-86-6022-140-9
Strana od 241
Strana do 244

Poređenje karakteristika kolaboracije u nastavi i nauci u oblasti računarstva na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

D. Milovančević, M. Mišić, J. Protić, Poređenje karakteristika kolaboracije u nastavi i nauci u oblasti računarstva na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, XXV Skup TRENDOVI RAZVOJA, pp. 245 - 248, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Kopaonik, Feb, 2019

Autori Dragana Milovančević, Marko Mišić i Jelica Protić
Godina 2019
Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
ISSN/ISBN 978-86-6022-140-9
Strana od 245
Strana do 248

Mrežna analiza naučne kolaboracije zaposlenih na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na osnovu institucionalne evidencije objavljenih radova

D. Milovančević, M. Mišić, J. Protić, Mrežna analiza naučne kolaboracije zaposlenih na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na osnovu institucionalne evidencije objavljenih radova, XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA, pp. 238 - 241, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Kopaonik, Feb, 2018

Autori Dragana Milovančević, Marko Mišić i Jelica Protić
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
ISSN/ISBN 978-86-6022-031-0
Strana od 238
Strana do 241

Primena metoda za analizu socijalnih mreža na modeliranje linija gradskog prevoza u Beogradu

K. Žiža, D. Milovančević, M. Mišić, J. Protić, Primena metoda za analizu socijalnih mreža na modeliranje linija gradskog prevoza u Beogradu, XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA, pp. 102 - 105, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Kopaonik, Feb, 2018

Autori Kristijan Žiža, Dragana Milovančević, Marko Mišić i Jelica Protić
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
ISSN/ISBN 978-86-6022-031-0
Strana od 102
Strana do 105