Navigacija

Dragana Đurić, dipl. inž. org. nauk.

Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv diplomirani inženjer organizacionih nauka

Projekti

Poslovno informacioni sistemi

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd
Početak realizacije 04.01.2006.

Matične elektronske evidencije osiguranih lica

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BEOGRAD
Početak realizacije 30.12.2005.