Navigacija

prof. dr Dragan Vukmirović

Redovni profesor
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Datum izbora 8. jun 2010.