Navigacija

prof. dr Dragan Petrović

Redovni profesor
Katedra za energetske pretvarače i pogone
011/3370-496
011/3218-339
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Datum izbora 11. decembar 1990.

Projekti

Upravlj.sekcija za regulac.elektrofiltera

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 10.06.2004.

Izrada studije Analiza rezima rada, izbor i proracun parametara i karakteristika hidrogeneratora

Izrada studije Analiza rezima rada, izbor i proracun parametara i karakteristika hidrogeneratora

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer TERMOENERGO-INŽENJERING D.O.O.
Početak realizacije 06.10.2016.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.