Navigacija

dr Dragan Kovačević

Naučni savetnik
Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Naučna oblast Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost
Datum izbora 29. maj 2013.